Osiguranje auto odgovornosti


 


 

Uzročnik saobraćajne nesreće je prema oštećenom odgovoran za nastalu štetu. Da bi oštećenog zaštitila, država kod nas propisuje obavezno osiguranje od auto-odgovornosti koje mora da sklopi svaki vlasnik motornog ili priključnog vozila.

To praktično znači da bilo koju štetu koju prouzrokuje vozač motornog vozila koje je osigurano od auto-odgovornosti u trenutku nastanka štete neće platiti on, već osiguravajuća kuća koja je izdala polisu.

Na osnovu sklopljenog osiguranja od auto-odgovornosti, osiguravač oštećenom nadoknađuje imovinske (uništenje, oštećenje ili nestanak stvari), i neimovinske štete (telesne povrede, narušeno zdravlje ili smrt) koje su nastale zbog korišćenja ili posedovanje vozila uzročnika.

Zbog toga je veoma važno izabrati snažnu i pouzdanu osiguravajuću kuću. Sa polisom osiguranja od auto-odgovornosti izdatom od strane "Triglav Osiguranja" a.d.o. dobijate potpuno zaštitu.

Zelena karta

Pre izlaska motornog vozila iz Srbije neophodno je obezbediti zelenu kartu za svoje motorno vozilo. Zelena karta je dokaz o postojanju osiguranja za štete nanete trećim licima upotrebom motornog vozila u inostranstvu. Pored toga, zelena karta je uslov ulaska motornim vozilom sa našim registarskim oznakama u bilo koju stranu državu, jer bi se inače moralo platiti "granično osiguranje" koje je u osnovi skuplje. Štaviše, ukoliko naš državljanin svojim motornim vozilom i svojom krivicom prouzrokuje štetu u posećenoj zemlji, tu štetu neće platiti on, već, posredno, domaća osiguravajuća kompanija koja je izdala zelenu kartu.

Ovo je osnovni razlog zašto zelenu kartu treba obezbediti kod međunarodno priznatog domaćeg osiguravača "Triglav Osiguranja" a.d.o. .

 

 

Logovanje korisnika

Korisnik:
Lozinka:

Vesti

24. novembar 2015.

Triglav grupa s više premije i s većom dobiti

Rast premije osiguranja na srpskom tržištu

18. novembar 2015.

Prevare u auto-servisima

Triglav je prva osiguravajuća kuća u Sloveniji koja je pripremila belu knjigu na temu prevara sa osiguranjima

13. novembar 2015.

Viša premija i dobit Triglav grupe

Prva informacija o poslovanju Triglav grupe u prvih devet meseci 2015. godine

Društvene mreže

Mailing lista

Prijavite se na našu mailing listu.

Saradnja

Šta Vam se najviše dopada u saradnji sa nama? |  Naslovna |  O nama |  Kontakt |  Mapa sajta |  PRIGOVORI |