Osiguranje odgovornosti prevoznika robe


Predmet ovog osiuguranja je odgovornost vozara za štete na robi primljenoj na prevoz po urednim prevoznim ispravama, uz naplatu vozarine, a koje su posledica uništenja, oštećenja i nestanka (gubljenja) robe. Odgovornost pokrivena ovim osiguranjem je od momenta kada osiguranik preuzme robu od pošiljalaca pa do momenta njene predaje primaocu. Osiguravač je obavezan da nadoknadi i troškove eventualnog istovara, pretovara ili utovara na drugo prevozno sredstvo, ako je prvobitno prevozno sredstvo pretrpelo saobraćajni udes, a u cilju sprečavanja od daljeg oštećenja robe ili smanjenja već nastalih oštećenja robe.

Ovim osiguranjem pruža se osiguravajuće pokriće za štete na robi primljenoj na prevoz od sledećih rizika:

  • saobraćajne nezgode (sudar, udar, prevrnuće, potonuće i sl.),
  • požara i/ili eksplozije (osim štete nastale kao posledica samozapaljenja ili eksplozije same robe),
  • provalne krađe, razbojničke krađe ili krađe celog vozila sa robom (dokazana krađa).

Logovanje korisnika

Korisnik:
Lozinka:

Vesti

24. novembar 2015.

Triglav grupa s više premije i s većom dobiti

Rast premije osiguranja na srpskom tržištu

18. novembar 2015.

Prevare u auto-servisima

Triglav je prva osiguravajuća kuća u Sloveniji koja je pripremila belu knjigu na temu prevara sa osiguranjima

13. novembar 2015.

Viša premija i dobit Triglav grupe

Prva informacija o poslovanju Triglav grupe u prvih devet meseci 2015. godine

Društvene mreže

Mailing lista

Prijavite se na našu mailing listu.

Saradnja

Šta Vam se najviše dopada u saradnji sa nama? |  Naslovna |  O nama |  Kontakt |  Mapa sajta |  PRIGOVORI |