Osiguranje od opšte odgovornosti

Ako bismo mogli sa sigurnošću da prognoziramo budućnost, život bi bio jednostavniji. Jasno, uvek pokušamo da predvidimo šta se sve može dogoditi, ali ponekad dođe do malo verovatnog toka događaja koji se završe sa nesrećom. Ove slučajeve je nemoguće predvideti, ali možemo, sa odgovarajućim osiguranjem, za njih biti pripremljeni.


Osiguranje opšte odgovornosti

Osiguranje opšte odgovornosti pokriva štetu zbog civilno-pravnih odštetnih zahteva trećih osoba zbog neočekivanog i iznenadnog događaja (nesreće) koji proizlazi iz delatnosti, vlasništva i pravnog odnosa za koji je osiguranik odgovoran.

Za treće osobe, ako drugačije nije dogovoreno, smatraju se i zaposlene osobe osiguranika, čime je uprava preduzeća posebno motivisana za zaključivanje ove vrste osiguranja.

Pojedinac (fizička osoba) može da ugovori osiguranje svoje odgovornosti iz svakodnevnog života (kao nosilac domaćinstva, vlasnik kuće - stana, amaterski sportista itd.).

Osiguranje opšte odgovornosti pokriva odgovornost za štetu zbog povrede ljudi, tj. telesnih povreda, oštećenja zdravlja ili smrti, te štetu na predmetima, tj. njihovo uništenje, oštećenje ili nestanak. Dodatnim dogovorom osiguranje je moguće proširiti i na odgovornost za čistu imovinsku štetu koja nastane zbog činjenice, napuštanja ili greške, i koja nije nastala niti na osobama niti na stvarima.

U okviru opšte odgovornosti kod nas spada i zakonsko obavezno osiguranje odgovornosti za štete prouzrokovane okolini. Osiguranje odgovornosti od ekoloških šteta se može zaključiti kao proširenje osiguranja opšte odgovornosti.

Logovanje korisnika

Korisnik:
Lozinka:

Vesti

24. novembar 2015.

Triglav grupa s više premije i s većom dobiti

Rast premije osiguranja na srpskom tržištu

18. novembar 2015.

Prevare u auto-servisima

Triglav je prva osiguravajuća kuća u Sloveniji koja je pripremila belu knjigu na temu prevara sa osiguranjima

13. novembar 2015.

Viša premija i dobit Triglav grupe

Prva informacija o poslovanju Triglav grupe u prvih devet meseci 2015. godine

Društvene mreže

Mailing lista

Prijavite se na našu mailing listu.

Saradnja

Šta Vam se najviše dopada u saradnji sa nama? |  Naslovna |  O nama |  Kontakt |  Mapa sajta |  PRIGOVORI |