Osiguranje finansijskih gubitaka


Osiguranje pogonskog zastoja zbog požara

Zbog nastanka požara ili druge osnovne opasnosti osiguranja od požara, može nastati velika materijalna i posredna šteta. Nepokriveni troškovi poslovanja i izgubljena dobit predstavljaju za preduzeće posrednu štetu, koja može biti veća i od materijalne. Zato je dobro da osiguranik, pored osiguranja od požara, zaključi i osiguranje pogonskog zastoja zbog požara.

Ovo osiguranje obezbeđuje pokriće troškova poslovanja u vreme kada preduzeće, zbog nastanka osiguranog slučaja ne može da posluje. Dodatnim dogovorom je moguće zaključiti i osiguranje dobiti iz poslovanja.

Sa posebnim dogovorom, pokriće osiguranja može se proširiti i na pokriće štete zbog pogonskog zastoja, koji prouzrokuje zemljotres.

Osiguranje pogonskog zastoja zbog havarije mašina

Osiguranje pogonskog zastoja zbog havarije mašina se može zaključiti za pokriće poslovnih troškova, a sa dodatnim dogovorom i za pokriće izgubljene dobiti zbog nastanka osiguranog slučaja koji je pokriven sa osiguranjem strojeva od loma.

Kao i kod osiguranja pogonskog zastoja zbog požara, za osiguranje pogonskog zastoja zbog havarije mašina morali bi biti posebno zainteresirani deoničari, odnosno vlasnici preduzeća, a i sindikati, jer to osiguranje, između ostalog, obezbeđuje i nesmetanu isplatu ličnih dohodaka zaposlenima.

Osiguranje pogonskog zastoja u uslužnim delatnostima

Sa zaključivanjem ovog osiguranja, osiguravač garantuje za poslovne troškove ( troškovi usluga, amortizacija, troškovi rada i sl .), nastale zbog ozbiljnije i duže bolesti, telesne povrede ili smrti zaposlenih, koje inače nije bilo moguće pokriti. Poslovni troškovi su troškovi koje je pogonski zastoj prouzrokovao osiguraniku, a sa delatnošću koju on obavlja su u uzročno-posledičnoj vezi.

Osiguranje priredbi

Organizatori raznih sportskih i ostalih priredbi mogu te priredbe osigurati za slučajeve kada je priredba otkazana zbog:

  • atmosferske padavine,
  • prirodne više sile,
  • nedovoljne količine snega i drugih vremenskih neprilika, koje onemogućavaju izvođenje priredbe, koja je neposredno zavisna od vremenskih uslova,
  • telesnih povreda i bolesti glavnih nastupajućih osoba na priredbi.

Osiguravač garantuje za troškove koje organizator ima u pripremi i organizaciji priredbe. U te troškove spadaju, pre svega, troškovi pripreme i iznajmljivanja prostora za priredbu, takmičarskog prostora i opreme; troškovi za nabavku hrane, pića i ostalih stvari; troškovi za nastupajuće i unajmljeno osoblje; troškovi organizatora, koje ima u oglašavanju, te štampi i prodaji ulaznica.

Logovanje korisnika

Korisnik:
Lozinka:

Vesti

24. novembar 2015.

Triglav grupa s više premije i s većom dobiti

Rast premije osiguranja na srpskom tržištu

18. novembar 2015.

Prevare u auto-servisima

Triglav je prva osiguravajuća kuća u Sloveniji koja je pripremila belu knjigu na temu prevara sa osiguranjima

13. novembar 2015.

Viša premija i dobit Triglav grupe

Prva informacija o poslovanju Triglav grupe u prvih devet meseci 2015. godine

Društvene mreže

Mailing lista

Prijavite se na našu mailing listu.

Saradnja

Šta Vam se najviše dopada u saradnji sa nama? |  Naslovna |  O nama |  Kontakt |  Mapa sajta |  PRIGOVORI |