Osiguranje stvari domaćinstava

Pored svoje funkcionalnosti, naš stan ili kuća, oprema u njima i dragoceni predmeti, jedan su od najsnažnijih izraza naše individualnosti. Nismo ni svesni koliko stvari posedujemo u stanu i koja je njihova vrednost. Naša pažnja nije uvek dovoljna zaštita. O tome nas prečesto osvesti tek šteta koja nam se dogodi.

U razvijenim zemljama sveta različiti oblici osiguranja stambenih objekata i pokretnosti u njima su jako rašireni, a i kod nas ljudi postaju sve svesniji da takva osiguranja ne predstavljaju nepotrebni trošak, već garanciju sigurnosti i očuvanje imovine.

Osiguranje stambenih pokretnosti

Predmet osiguranja su stambene i druge pokretnosti u stalno naseljenim stanovima i kućama koje su u vlasništvu osiguranika i članova njegovog porodičnog domaćinstva ili su u najmu kod istih. Može se dogovoriti i osiguranje stvari u kućama i stanovima koji nisu stalno naseljeni (kuća za odmor, vikendice i sl.).

Ovo osiguranje pokriva veliki broj opasnosti, koje mogu zadesiti imovinu, a to su:

  • požar,
  • izliv vode,
  • eksplozija,
  • provalna krađa i razbojništvo,
  • prirodne nesreće (udar groma, grad, oluja, poplava, lavina), pad aviona,
  • manifestacije i demonstracije,
  • a takođe i odgovornost prema trećim osobama.

Dodatnim osiguranjem možete osigurati i: boje na zidu, slikarije i razne zidne, plafonske i podne obloge, te lom ili puknuće stakla na prozorima, vratima, staklenim opekama i pregradama u stanovima.

Posebnim dogovorom osiguranje se može proširiti i na pokriće šteta na osiguranim stvarima, koje prouzrokuje zemljotres. Dodatnim dogovorom je moguće osigurati i električne aparate za domaćinstvo i mašine tako da su, pored svih nabrojanih osnovnih opasnosti, osiguranjem pokrivene i štete koje nastaju zbog delovanja mehaničkih sila, delovanja električne energije, zbog grešaka u konstrukciji, materijalu ili izradi, te zbog pada ili prevrtanja. Posebnim dogovorom se može osigurati i telefon, antene, interfon, videofon i pripadajuće instalacije u stanu zbog nekontrolisanog delovanja električne struje.

 

Opšti uslovi za osiguranje stambenih nepokretnosti

Logovanje korisnika

Korisnik:
Lozinka:

Vesti

24. novembar 2015.

Triglav grupa s više premije i s većom dobiti

Rast premije osiguranja na srpskom tržištu

18. novembar 2015.

Prevare u auto-servisima

Triglav je prva osiguravajuća kuća u Sloveniji koja je pripremila belu knjigu na temu prevara sa osiguranjima

13. novembar 2015.

Viša premija i dobit Triglav grupe

Prva informacija o poslovanju Triglav grupe u prvih devet meseci 2015. godine

Društvene mreže

Mailing lista

Prijavite se na našu mailing listu.

Saradnja

Šta Vam se najviše dopada u saradnji sa nama? |  Naslovna |  O nama |  Kontakt |  Mapa sajta |  PRIGOVORI |