Osiguranje mašina od loma

Osiguranje mašina od loma nudi zaštitu osiguranja u slučaju uništenja ili oštećenja mašina, mašinskih i električnih uređaja, njihovih punjenja, te instalacija, do kojih dođe uz normalna i za mašine propisana opterećenja i radne operacije.


Ako je posebno dogovoreno, predmet osiguranja mogu biti i dalekovodi, plinovodi, naftovodi, toplovodi, vodovodna mreža, metalne konstrukcije ( silosi, antenski stubovi ), prenosne trake, lanci i užad transportnih uređaja, veliki alati ¸ bušilice i oprema za dubinsko bušenje, termo - obloge peći i elektronski računarski programi, ugrađeni u mašine i uređaje.

Ovakvo osiguranje pokriva, pre svega, štete, koje nastanu zbog:

  • mehaničkog loma,
  • grešaka u konstrukciji, materijalu ili izradi,
  • delovanja električne energije,
  • zakazivanja zaštitnih ili regulacijskih uređaja,
  • kao i pada i prevrtanja.

Osiguranje od oštećenja mašina isključuje sva oštećenja i kvarove koji su posledica osnovnih i dodatnih opasnosti osiguranja od požara, štete zbog trajnog delovanja hemijskih, toplotnih ili drugih mehaničkih uticaja, kao i štete na mašinama za vreme montaže, pogonskog ispitivanja ili rada mašine pre završne popravke.

Logovanje korisnika

Korisnik:
Lozinka:

Vesti

24. novembar 2015.

Triglav grupa s više premije i s većom dobiti

Rast premije osiguranja na srpskom tržištu

18. novembar 2015.

Prevare u auto-servisima

Triglav je prva osiguravajuća kuća u Sloveniji koja je pripremila belu knjigu na temu prevara sa osiguranjima

13. novembar 2015.

Viša premija i dobit Triglav grupe

Prva informacija o poslovanju Triglav grupe u prvih devet meseci 2015. godine

Društvene mreže

Mailing lista

Prijavite se na našu mailing listu.

Saradnja

Šta Vam se najviše dopada u saradnji sa nama? |  Naslovna |  O nama |  Kontakt |  Mapa sajta |  PRIGOVORI |