Osiguranje objekata u montaži

Najprimereniji oblik osiguranja objekata za vreme montaže je montažno osiguranje, koje pokriva gotovo sve najvažnije opasnosti koje u toku montaže ugrožavaju izvođače.


Montažno osiguranje

Montažno osiguranje pokriva, pored opasnosti od montažne nezgode, još i sve osnovne opasnosti osiguranja od požara, opasnosti od leda, mraza, snega, kiše, izliva vode, zemljane i snežne lavine, te odronjavanja i klizanja zemljišta i nasada, provalne krađe na neugrađenom montažnom materijalu i opremi, te nespretnost, nemarnost i predumišljaj radnika. Sa dodatnim dogovorom su pokrivene i opasnosti od poplave, visoke vode, podzemne vode i odgovornost izvođača radova za štetu prouzrokovanu trećim osobama. U obimu pokrića je uključeno i određeno vreme probnog pogona.

Već montiran objekat, mašinu, aparat, konstrukciju ili instalaciju je u okviru produženog montažnog osiguranja moguće osigurati i za vreme garantnog perioda, odnosno ugovorne odgovornosti. Uzrok za štetu u garantnom roku mora biti iz vremena montaže, odnosno iz sakrivene montažne nezgode.

Logovanje korisnika

Korisnik:
Lozinka:

Vesti

24. novembar 2015.

Triglav grupa s više premije i s većom dobiti

Rast premije osiguranja na srpskom tržištu

18. novembar 2015.

Prevare u auto-servisima

Triglav je prva osiguravajuća kuća u Sloveniji koja je pripremila belu knjigu na temu prevara sa osiguranjima

13. novembar 2015.

Viša premija i dobit Triglav grupe

Prva informacija o poslovanju Triglav grupe u prvih devet meseci 2015. godine

Društvene mreže

Mailing lista

Prijavite se na našu mailing listu.

Saradnja

Šta Vam se najviše dopada u saradnji sa nama? |  Naslovna |  O nama |  Kontakt |  Mapa sajta |  PRIGOVORI |