Osiguranje useva i plodova

Predmet osiguranja su sve poljoprivredne kulture, jednogodišnje, dvogodišnje ili višegodišnje, koje se gaje kao osnovni usev, podusev ili postrni usev, šumske kulture do šeste godine starosti, topolu i vrbu za pletarstvo i trsku koja nije predmet gajenja, ali je  čovek koristi kao sirovinu.

Kod svih biljaka (jednogodišnjih i višegodišnjih) osigurava se njihov jednogodišnji rod, koji je najčešće plod, cvet, stablo, list, koren, podloge, kalemovi, reznice, sadnice ili pruće. Sve biljke koje se osiguravaju su grupisane prema načinu gajenja i biološkoj pripadnosti u:
 • žitarice
 • industrijsko bilje
 • povrće
 • voće i vinogradi
 • mladi voćnjaci-vinogradi do stupanja u rod
 • usevi i plodovi u staklenicima i plastenicima
 • voćno-lozni i šumski sadni materijal
 • mlade šumske kulture do navršenih 6 godina
 • lekovito i ukrasno bilje
 • krmno bilje
 • vrbe za pletarstvo, trska i dr.

       


Gubitak prinosa u proizvodnji useva i plodova osigurava se od:

 • grada, požara i udara groma (osnovni rizici)
 • oluje (dopunski rizik)
 • poplave (dopunski rizik)
 • prolećnog mraza (dopunski rizik)
 • jesenjeg mraza gubitak semenskog kvaliteta kod semenskog kukuruza (dopunski rizik)
 • posle izvršene žetve - berbe (dopunski rizik)
 • gubitak semenskog kvaliteta (doplatak)
 • posebno se može osigurati gubitak kvaliteta kod voća i stonog grožđa.

Kako se osiguravaju usevi i plodovi?

Osiguranik odredi vrednost proizvodnje na osnovu stvoreno očekivanog prinosa i očekivane tržne cene u vreme žetve - berbe. Ovi parametri se mogu usklađivati tokom trajanja osiguranja. Pored tržnih cena na veliko, osiguranje useva i plodova može se ugovoriti i na garantovane ili ugovorene cene za određene kulture.

 

Šta postižete ovim osiguranjem?

Osiguranjem useva i plodova postižete ekonomsku zaštitu od opasnosti (rizika) kojima su izloženi tokom godine.


 

Logovanje korisnika

Korisnik:
Lozinka:

Vesti

24. novembar 2015.

Triglav grupa s više premije i s većom dobiti

Rast premije osiguranja na srpskom tržištu

18. novembar 2015.

Prevare u auto-servisima

Triglav je prva osiguravajuća kuća u Sloveniji koja je pripremila belu knjigu na temu prevara sa osiguranjima

13. novembar 2015.

Viša premija i dobit Triglav grupe

Prva informacija o poslovanju Triglav grupe u prvih devet meseci 2015. godine

Društvene mreže

Mailing lista

Prijavite se na našu mailing listu.

Saradnja

Šta Vam se najviše dopada u saradnji sa nama? |  Naslovna |  O nama |  Kontakt |  Mapa sajta |  PRIGOVORI |