Osiguranje životinja

Predmet osiguranja su sve vrste i kategorije domaćih životinja, neke divlje životinje i egzotične životinje u zoološkim vrtovima (kopitari, goveda, ovce, koze, svinje, pčele, psi, pastrmke, nerčevi, ćurke, morke, paunovi, perad i dr.). Osiguravaju se životinje u celini, a ne njihovi proizvodi.

  • Trajanje osiguranja je godinu dana (kratkoročno osiguranje) ili do 10 godina (dugoročno osiguranje).
  • Neke kategorije životinja mogu se osigurati na kraći rok od godinu dana, npr. brojleri podmladak ćurki, morki, fazana i dr.

 

Od čega se životinje mogu osigurati?


  • uginuće, prinudno klanje ili ubijanje zbog bolesti ili nesrećnog slučaja (osnovni rizik)
  • gubitak teleta (ždrebeta) pri porođaju (dopunski rizik)
  • gubitak priplodne sposobnosti junica ili krava (dopunski rizik)
  • gubitak priplodne sposobnosti muških priplodnih grla (dopunski rizik)
  • od opasnosti kastracije i ovariotomije (dopunski rizik)
  • osiguranje životinja na izložbama
  • osiguranje životinja za vreme izdržavanja karantina  i dr.

 
    

Kako se osiguravaju životinje?

Vrednost se iskazuje po jednoj životinji i predstavlja maksimalnu obavezu osiguravača, a određena je na osnovu težine i tržne cene po 1 kg ili po vrednosti grla.

 

Šta postižete ovim osiguranjem?

Maksimalnu ekonomsku zaštitu od svih rizika koji se smatraju nesrećnim slučejem i bolesti koje ne podležu Zakonu o zdravstvenoj zaštiti životinja. 

   

Logovanje korisnika

Korisnik:
Lozinka:

Vesti

24. novembar 2015.

Triglav grupa s više premije i s većom dobiti

Rast premije osiguranja na srpskom tržištu

18. novembar 2015.

Prevare u auto-servisima

Triglav je prva osiguravajuća kuća u Sloveniji koja je pripremila belu knjigu na temu prevara sa osiguranjima

13. novembar 2015.

Viša premija i dobit Triglav grupe

Prva informacija o poslovanju Triglav grupe u prvih devet meseci 2015. godine

Društvene mreže

Mailing lista

Prijavite se na našu mailing listu.

Saradnja

Šta Vam se najviše dopada u saradnji sa nama? |  Naslovna |  O nama |  Kontakt |  Mapa sajta |  PRIGOVORI |