Zdravstveno osiguranje na putovanjima u inostranstvo

ZDRAVLJE JE VAŠE NAJVEĆE BOGATSTVO.NE ŠTEDITE NA NJEMU.

CALL CENTAR: + 381 11 41 44 105

 

 

 

OSIGURANJE ZA VREME PUTA I BORAVKA U INOSTRANSTVU  SA  ASISTENCIJOM
PUTNO OSIGURANJE

 

Polisa putnog  osiguranja  je zaštita od mogućih neprijatnosti na putovanjima u inostranstvu , jer  pokriva troškove hitne medicinske pomoći i bolničkog lečenja, kao i troškove prevoza u zemlju.

 

I kod pažljivo isplaniranih putovanja ili kratkih izleta u inostranstvo može Vam se dogoditi nešto nepredviđeno, nezgoda ili bolest. Troškovi, koji su povezani sa lečenjem su naravno visoki, a ponekad odgovarajuće zdravstvene usluge u svetu uopšte nisu jeftine.

 

Naš cilj je da se na Vašem putovanju osećate sigurnim.

 

Izleti i putovanja u inostranstvo su bitno bezbrižniji, ako se unapred pobrinemo za zaštitu u obliku polise putnog osiguranja Triglav a.d.o. Pored finansijske sigurnosti u okviru dogovorene sume osiguranja (za pokriće troškova nužnog lečenja i troškova prevoza), polisa Vam omogućava i besplatnu pomoć, odnosno asistenciju. Pomoć pruža naš poslovni partner Europ Assistance  (www.europ-assistance.hu, www.europ-assistance.rs)  24 sata dnevno na svim kontinentima. U njega imaju poverenja i najveći evropski osiguravači s milionima sklopljenih osiguranja i zadovoljnih klijenata.Ne dozvolite da Vam nepredviđena nezgoda ili bolest poremete planove, osigurajte se sa polisom Triglav Osiguranja i takve situacije bezbolno i efikasno  prevaziđite

 

Osiguranje možete sklopiti u svim poslovnicama i filijalama ’’Triglav Osiguranje’’a.d.o. i ovlašćenim turističkim agencijama neposredno pre putovanja.

 

U okviru putnog osiguranja postoje tri programa:

  • Osnovni -Osiguravajuće pokriće 15.000,00 Eur-a, od čega za troškove prevoza najviše   3.600 EUR.   
  • Nadstandardni - Osiguravajuće pokriće 30.000,00 Eur-a , od čega za troškove prevoza najviše   7.200 EUR.   
  • Poseban - Osiguravajuće pokriće 10.000,00 Eur-a , od čega za troškove prevoza najviše   2.400 EUR.

 

Osiguravajuće  pokriće obuhvata pružanje putnih i pravnih usluga, troškove nužnog medicinskog tretmana kao i troškove prevoza zbog nepredviđene bolesti ili njenih posledica, koja je počela ili nastala  na putu ili boravku u inostranstvu.

 

A Vaše Putno osiguranje za vreme puta i boravka u inostranstvu  možete zaključiti kao :

Pojedinačno; Porodično ili Grupno, takođe na polisi možete da izaberete i svrhu putovanja, a to je

da li putujete turistički ili poslovno.

 

Samo kod “Triglav Osiguranja“ polisu  putnog osiguranja možete zaključiti bez obzira na starosnu dob.

 

U slučaju bolesti ili nezgode Osiguranik treba   osigurani slučaj da  prijavi asistentskoj kompaniji, i  to po sledećem uputstvu:

  • Pozove našeg poslovnog partnera Europ Assistance  , na tel.: + 381 11 41 44 105, fax: +381 11 411 99 99 gde se javlja  operater kojem osiguranik kaže prezime i ime, broj polise,opis nezgode odnosno bolesti,mesto gde se nalazi, kontakt telefon ,adresu i broj telefona lekara koji  ga leči,
  • Operater će osnovne podatke preneti lekaru Europ Assistance-a , a on će da pozove lekara koji leči osiguranika ili će osiguraniku  dati uputstva za dalje postupanje,
  • Ako lekar Europ Assistance-a oceni da je zdravstveno stanje takvo da zahteva kvalitetnije lečenje nego što ga može ponuditi ustanova u kojoj se nalazi osiguranik, preporučiće osiguraniku  drugu zdravstvenu ustanovu,
  • U slučaju da osiguranik iz objektivnih razloga ne prijavi osigurani slučaj asistentskoj kompaniji, ili odluči da sam bira ustanovu u kojoj će da mu se ukaže medicinska pomoć, i troškove lečenje plati sam, osiguravač će ove troškove nadoknaditi osiguraniku nakon povratka u zemlju prebivališta.
  • Europ Assistance  u slučaju nezgode ili bolesti može obezbediti finansijsku garanciju u okviru sume osiguranja ili organizovati prevoz u zemlju prebivališta,
  • U slučaju da osiguranik iz objektivnih razloga ne prijavi osigurani slučaj asistentskoj kompaniji, ili odluči da sam bira ustanovu u kojoj će da mu se ukaže medicinska pomoć, i troškove lečenje plati sam, osiguravač će ove troškove nadoknaditi osiguraniku nakon povratka u zemlju prebivališta do visine razumnih i uobičajenih troškova lečenja , maksimalno do iznosa od 500 Eura.

 

 

 

JER ŽIVOT TRAŽI SIGURNOST

 

 

 

 

Logovanje korisnika

Korisnik:
Lozinka:

Vesti

24. novembar 2015.

Triglav grupa s više premije i s većom dobiti

Rast premije osiguranja na srpskom tržištu

18. novembar 2015.

Prevare u auto-servisima

Triglav je prva osiguravajuća kuća u Sloveniji koja je pripremila belu knjigu na temu prevara sa osiguranjima

13. novembar 2015.

Viša premija i dobit Triglav grupe

Prva informacija o poslovanju Triglav grupe u prvih devet meseci 2015. godine

Društvene mreže

Mailing lista

Prijavite se na našu mailing listu.

Saradnja

Šta Vam se najviše dopada u saradnji sa nama? |  Naslovna |  O nama |  Kontakt |  Mapa sajta |  PRIGOVORI |