Riziko osiguranje

Živimo brzo i stresno. Često su nam želje mnogo veće od trenutnih mogućnosti. Krediti, kartice svih vrsta, pozajmice...

Mnogi od nas žive svoj život kao trenutak sadašnjosti nadajući se da će sutrašnji dan već nekako doneti rešenje za probleme sa kojima se suočavamo.

Ali životne okolnosti nisu uvek predvidive. Život jednog trenutka možda više ne bude na našoj strani.

Porodici tada ostaju problemi, dugovi i materijalna neizvesnost.

 

Šta je riziko životno osiguranje? 

Riziko životno osiguranje je posebno osiguranje koje se odnosi samo na slučaj smrti bez obzira na uzrok. Ono nema karakter štednje, a ugovara se za određeni rok trajanja. 

 

Kome je namenjeno?

  • Osobama koje se bave rizičnim zanimanjima, ali i onima koji žive stresno i misle unapred
  • Poslodavcima koji na ovaj način brinu o zaposlenima koji su im posebno važni
  • Partnerima u zajedničkom poslu 

 

Po čemu je karakteristično?

  • Polisa riziko životnog osiguranja može se založiti i biti garancija za otplatu kredita
  • Omogućava visoku osiguranu sumu sa relativno niskom premijom 

 

Ko može zaključiti ovo osiguranje i na koji rok?

Riziko životno osiguranje mogu zaključiti sva zdrava lica starosti od 18-60 godina, a najviše 65 u momentu isteka, na rok od 1-20 godina. 

 

Dopunsko osiguranje od posledica nesrećnog slučaja 

Uz riziko životno osiguranje možete zaključiti i dopunsko osiguranje od posledica nesrećnog slučaja, čime povećavate kvalitet vašeg osnovnog osiguranja života.

Ovim dopunskim osiguranjem pokriveni su sledeći rizici : 

  •  smrt nesrećnim slučajem
  •  invaliditet
  •  dnevna naknada za boravak u bolnici

 

Uz minimalnu uplatu uz osnovno osiguranje života udvostručujete sumu za slučaj smrti nesrećnim slučajem i mogućnost naknade u slučaju povreda koje bi mogle prouzrokovati invaliditet određenog stepena. 

 

Dopunsko osiguranje lica od nastupanja teških bolesti

Uz riziko osiguranje moguće je ugovoriti i osiguranje od prve pojave jedne od 13 teških bolesti.

 

Kako se plaća premija?

Premija se može plaćati u evrima ili u dinarima sa valutnom klauzulom i to mesečno, tromesečno, polugodišnje, godišnje i jednokratno.

Plaćanje možete izvršiti uplatnicom, prenosom sa deviznog računa, administrativnom zabranom ili trajnim nalogom.  

 

 

Muški

Žena

Trajanje osiguranja

Trajanje osiguranja

Starost

Osigurana suma (u EUR)

5

10

20

5

10

20

30 godina

125.000

19,25

23,17

40,47

11,25

13,77

23,30

40 godina

50.000

19,63

26,60

45,63

12,08

15,73

24,58

50 godina

25.000

29,28

36,73

 

15,67

19,13

 

 

SAVET

Upoznajte svoju porodicu sa činjenicom da ste zaključili osiguranje života i gde držite polisu. Nikad se ne zna

 

Logovanje korisnika

Korisnik:
Lozinka:

Vesti

24. novembar 2015.

Triglav grupa s više premije i s većom dobiti

Rast premije osiguranja na srpskom tržištu

18. novembar 2015.

Prevare u auto-servisima

Triglav je prva osiguravajuća kuća u Sloveniji koja je pripremila belu knjigu na temu prevara sa osiguranjima

13. novembar 2015.

Viša premija i dobit Triglav grupe

Prva informacija o poslovanju Triglav grupe u prvih devet meseci 2015. godine

Društvene mreže

Mailing lista

Prijavite se na našu mailing listu.

Saradnja

Šta Vam se najviše dopada u saradnji sa nama? |  Naslovna |  O nama |  Kontakt |  Mapa sajta |  PRIGOVORI |