CLASSIC osiguranje života

CLASSIC MIX  

Ovo osiguranje života namenjeno je svima onima koji dugoročnom štednjom, sebi i svojoj porodici, žele da obezbede sigurnost i finansijsku zaštitu u budućnosti.

U slučaju doživljenja, osigurana suma sa obračunatom dobiti isplaćuje se osiguraniku, a u slučaju smrti njegovoj porodici, odnosno onom korisniku osiguranja koga osiguranik navede u polisi.

Varijante CLASSIC MIX mogu biti:

 1. sa istim osiguranim sumama za doživljenje isteka osiguranja i za slučaj smrti
 2. sa dvostrukom osiguranom sumom za slučaj smrti 

 

CLASSIC DUBL 

CLASSIC DUBL je vrsta mešovitog osiguranja života za slučaj smrti i doživljenja u kojoj dva osigurana lica zajednički zaključuju osi-guranje. Ova vrsta osiguranja je namenjena, pre svega, supružnicima i članovima porodice, a mogu ga zaključiti i bilo koja dva lica kod kojih postoji zajednički interes za takav vid osiguranja.

Na ovaj način se štedi na porodičnom nivou i stvaraju se pretpostavke za finansiranje troškova školovanja, putovanja, kupovine i opremanja stambenog prostora i sl.

Kako je premija osiguranja zajednička i kako je premiju moguće odrediti prema visini porodičnih finansijskih mogućnosti, na ovaj način osiguranje života mogu zaključiti i osiguranici sa manjim prihodima.

Korisnici osiguranja za doživljenje isteka osiguranja su oba osigurana lica sa po 50% osigurane sume, a u slučaju smrti jednog osiguranika korisnik je drugi osiguranik.

 

Ko može zaključiti osiguranje života?

CLASSIC osiguranje života za slučaj doživljenja i za slučaj smrti mogu zaključiti sva zdrava lica od navršene 14-te do navršene 70-te godine, s tim da istek osiguranja mora biti najkasnije u godini u kojoj osiguranik navršava 75 godina.

 

Na koji rok se može zaključiti osiguranje?

CLASSIC osiguranje života može se zaključiti na rok od 5-25 godina. Zaključivanjem osiguranja na duži rok ostvaruje se veća osigurana suma, pa je preporučljivo ugovoriti osiguranje u što ranijoj životnoj dobi.

 

Dopunsko osiguranje od posledica nesrećnog slučaja

Uz CLASSIC možete zaključiti i dopunsko osiguranje od posledica nesrećnog slučaja, čime povećavate kvalitet vašeg osnovnog osiguranja života.

Ovim dopunskim osiguranjem pokriveni su sledeći rizici : 

 1. smrt nesrećnim slučajem
 2. invaliditet
 3. dnevna naknada za boravak u bolnici

 

 

Uz minimalnu uplatu uz osnovno osiguranje života udvostručujete sumu za slučaj smrti nesrećnim slučajem i mogućnost naknade u slučaju povreda koje bi mogle prouzrokovati invaliditet određenog stepena.

 

Dopunsko osiguranje lica od nastupanja teških bolesti

Uz CLASSIC moguće je ugovoriti i osiguranje od prve pojave jedne od 13 teških bolesti.

 

 

Kako možete plaćati premiju osiguranja ?

 1. U evrima
 2. U dinarima sa valutnom klauzulom

 

Kojom dinamikom možete plaćati premiju ?

 1. Mesečno
 2. Kvartalno
 3. Polugodišnje
 4. Godišnje
 5. Jednokratno

 

Plaćanjem dve ili više mesečnih premija uz uplatu tekuće dospele premije ostvaruju se popusti.

 

Na koji način možete plaćati premiju ?

 1. Uplatnicom
 2. Prenosom sa deviznog računa
 3. Trajnim nalogom
 4. Administrativnom zabranom

 

Primer:

Žena starosti 30 godina koja plaća mesečnu premiju od 30 € u trajanju od 15 godina ima sledeće osigurane sume:

 • za doživljenje ili prirodnu smrt - 5.494.51€ 

 

Ukoliko bi se za izuzetno malo doplatu od 4,53€ ugovorilo i osiguranje od posledica nesrećnog slučaja dobijaju se sledeće osigurane sume:

 1. smrt usled nezgode 5.494.51
 2. invaliditet - 10.989.02
 3. bolnički dan - 10€


Uplatom od 2,72 € za dodatno osiguranje od pojave jedne od 13 teških bolesti dobija se osigurana suma od 8.000 evra.

Uplatom godišnje premije ostvaruje se popust od 3,5%.

 

Važno je da počnete - odmah !

 

SAVET

Upoznajte svoju porodicu sa činjenicom da ste zaključili osiguranje života i gde držite polisu. Nikad se ne zna…

Logovanje korisnika

Korisnik:
Lozinka:

Vesti

24. novembar 2015.

Triglav grupa s više premije i s većom dobiti

Rast premije osiguranja na srpskom tržištu

18. novembar 2015.

Prevare u auto-servisima

Triglav je prva osiguravajuća kuća u Sloveniji koja je pripremila belu knjigu na temu prevara sa osiguranjima

13. novembar 2015.

Viša premija i dobit Triglav grupe

Prva informacija o poslovanju Triglav grupe u prvih devet meseci 2015. godine

Društvene mreže

Mailing lista

Prijavite se na našu mailing listu.

Saradnja

Šta Vam se najviše dopada u saradnji sa nama? |  Naslovna |  O nama |  Kontakt |  Mapa sajta |  PRIGOVORI |