Osiguranje korisnika kredita

 

 

ŠTA JE OSIGURANJE KORISNIKA KREDITA I KOME JE NAMENJENO?

Osiguranje života za slučaj smrti korisnika kredita obezbeđuje otplatu kredita i u slučaju da korisnik kredita umre, njegova porodica ne nasleđuje dug po kreditu, pri čemu je finansijski zaštićena. Najčešće se ovo osiguranje zaključuje za veće iznose kredita poput stambenih. Korisnik kredita je obično član porodice sa najvećim primanjima što pogotovo daje na značaju odabiru ove vrste osiguranja. To nije samo racionalna već i humana odluka. Porodica ostaje materijalno zaštićena tako što će osiguravajuće društvo otplatiti dug po kreditu umesto nje. 

 

PO ČEMU JE KARAKTERISTIČNO?

  • Namenski-prilagođeno obezbeđenju kredita
  • Trajanje osiguranja jednako je roku otplate kredita
  • Premija se plaća samo 2/3 vremena trajanja osiguranja
  • Osigurana suma tokom trajanja, prati vrednost neotplaćenog dela kredita, a u momentu zaključenja ugovora ne može biti manja od iznosa uzetog kredita  

 

KO MOŽE ZAKLJUČITI OVO OSIGURANJE I NA KOJI ROK?

Životno osiguranje korisnika kredita mogu zaključiti sva zdrava lica starosti od 18-65 godina, a najviše 75 u momentu isteka otplate. Trajanje osiguranja može biti od 5-30 godina ukoliko se odlučite za plaćanje premije u ratama ili od 2-30 godina ako je uplata jednokratna.

 

KAKO SE PLAĆA PREMIJA? 

Premija se može plaćati u evrima ili u dinarima sa valutnom klauzulom i to mesečno, tromesečno, polugodišnje, godišnje i jednokratno.

Plaćanje možete izvršiti uplatnicom, prenosom sa deviznog računa, administrativnom zabranom ili trajnim nalogom.

 

 

Muški

Žena

Trajanje osiguranja

Trajanje osiguranja

Starost

Osigurana suma (u EUR)

10

15

20

10

15

20

30 godina

125.000

14,50

17,94

23,13

9,16

11,22

14,14

40 godina

50.000

15,56

20,36

26,40

9,96

12,45

15,39

 

SAVET

Upoznajte svoju porodicu sa činjenicom da ste zaključili osiguranje života i gde držite polisu. Nikad se ne zna

Logovanje korisnika

Korisnik:
Lozinka:

Vesti

24. novembar 2015.

Triglav grupa s više premije i s većom dobiti

Rast premije osiguranja na srpskom tržištu

18. novembar 2015.

Prevare u auto-servisima

Triglav je prva osiguravajuća kuća u Sloveniji koja je pripremila belu knjigu na temu prevara sa osiguranjima

13. novembar 2015.

Viša premija i dobit Triglav grupe

Prva informacija o poslovanju Triglav grupe u prvih devet meseci 2015. godine

Društvene mreže

Mailing lista

Prijavite se na našu mailing listu.

Saradnja

Šta Vam se najviše dopada u saradnji sa nama? |  Naslovna |  O nama |  Kontakt |  Mapa sajta |  PRIGOVORI |