Auto kasko osiguranje

Već tzv. male štete na autu su prilično skupe, a svaka saobraćajna nesreća znači ogroman finansijski udarac. Kasko osiguranje automobila nudi pokrivanje šteta za sve te slučajeve, pa i za brojne druge neprijatnosti.

 

Auto kasko osiguranjem mogu se osigurati sve vrste motornih, priključnih radnih i šinskih vozila i njihove sastavne delove. Moguće je osigurati i dodatnu opremu vozila, prtljag, zbirke uzoraka trgovačke robe i druge stvari u vozilu.

 

Osnovno auto kasko osiguranje pokriva štete nastale usled:

 • Saobraćajone nezgode kao što je prevrnuće, sudar, udar, skliznuće, pad u provaliju (survavanje) i sl. bez obzira na krivicu osiguranika;
 • Pada ili udara nekog predmeta;
 • Požara;
 • Iznenadnog termičkog ili hemijskog delovanja spolja;
 • Groma;
 • Eksplozije, osim nuklearne eksplozije;
 • Oluje;
 • Grada;
 • Snežne lavine ;
 • Pada vazdušne letetlice ili njenih delova;
 • Manifestacija i demonstracija;
 • Zlonamernih postupaka ili obesti trećih lica;
 • Oštećenja tapaciranih delova vozila nastala prilikom pružanja pomoći licima povređenim u saobraćajnoj nezgodi ili na neki drugi način;
 • Namernog oštećenja osigurane stvari u cilju sprečavanja veće štete na stvarima ili ljudima;
 • Poplave, bujice ili visoke vode

 

Delimično kasko osiguranje može se sklopiti, po raznim kombinacijama :

 • Kombinacija B- požara, groma, eksplozije, oluje, grada, lavine, pada vazdušne letelice, kao i manifestacije i demonstracije.
 • Kombinacija K- krađe, teške krađe, razbojničke krađe i razbojništva, kao i protivpravnog oduzimanja vozila sa namerom da se upotrebi za vožnju.
 • Kombinacija D- loma ili oštećenja standardno ugrađenog stakla na motornom vozilu, osim stakala svetlećih tela i ogledala kao i šteta koja nastane na motornom vozilu neposrednim dodirom divljači i domaćih životinja.
 • Kombinacija E-loma ili oštećenja standardno ugrađenog stakla na motornom vozilu osim stakala svetlećih tela i ogledala.
 • Kombinacija F-troškova vuče odnosno prevoza putničkog automobila do prebivališta ili sedišta osiguranika, ako vozilo nije u voznom stanju zbog saobraćajne nezgode ili kvara, kao i troškova prevoza vozača ili saputnika, koji su se vozili tim vozilom i to troškovi prevoza javnim prevoznim sredstvom do njihovog prebivališta, s tim da su ti troškovi ograničeni brojem resitrovanih mesta u oštećenom putničkom automobilu koji nije stariji od 10 godina.
 • Kombinacija G- delimično osiguranje auto-kaska po kombinaciji F koje se ugovara kao dodatak osnovnom osiguranju auto kaska po kombinaciji F.
 • Kombinacija H-oštećenja ili uništenja putničkog automobila nastala neposrednim dodirom parkiranog ili zaustavljenog vozila sa nepoznatim vozilom (šteta kod parkiranja) zbog krovnih snežnih lavina i ledenih sveća i drugih ledenih tvorevina koja padaju sa krova zgrade.
 • Kombinacija I-troškove najma zamenskog putničkog vozila ako je vozilo osiguranika bilo uništeno, oštećeno ili je nestalo zbog bilo koje osigurane opasnosti koje pokriva osiguranje osnovnog auto-kaska i kombinacija K delimičnog kaska.
 • Kombinacija J-lomovi, oštećenja ili krađe standardno ugrađenih svetlećih tela i ogledala na motornom vozilu.
 • Kombinacija R-troškovi pomoći na putu, spašavanja, vuče ili prevoza putničkog vozila do servisa, odnosno prebivališta ili sedišta osiguranika, ako vozilo nije u voznom stanju zbog saobraćajne nezgode ili nemogućnosti opravke kvara u vožnji na putu.
 • Kombinacija X- rizik prisvajanja vozila-utaje, kao i rizik prevare, za iznajmljena vozila na osnovu falsifikovane isprave. Kod osiguranja iznajmljenog vozila ili vozila datog na korišćenje (rent-a-car, leasing).

 

 

 

Logovanje korisnika

Korisnik:
Lozinka:

Vesti

24. novembar 2015.

Triglav grupa s više premije i s većom dobiti

Rast premije osiguranja na srpskom tržištu

18. novembar 2015.

Prevare u auto-servisima

Triglav je prva osiguravajuća kuća u Sloveniji koja je pripremila belu knjigu na temu prevara sa osiguranjima

13. novembar 2015.

Viša premija i dobit Triglav grupe

Prva informacija o poslovanju Triglav grupe u prvih devet meseci 2015. godine

Društvene mreže

Mailing lista

Prijavite se na našu mailing listu.

Saradnja

Šta Vam se najviše dopada u saradnji sa nama? |  Naslovna |  O nama |  Kontakt |  Mapa sajta |  PRIGOVORI |