Sprečavanje prevara

 

 

Nulta tolerancija Triglav Osiguranja za prevare

 

U Triglav Osiguranju smo usvojili nultu toleranciju za prevare, čime jasno propagiramo našu posvećenost  aktivnom sprovođenju poštenog, odgovornog i zakonitog poslovanja našeg Društva. Politika odbrane od prevare je postavljena na tri stuba: sprečavanju, otkrivanju i istraživanju prevara. Društvo se na tom području ugleda na već uspostavljene dobre prakse modernih kompanija i deluje u skladu sa smernicama svetskih organizacija, kao što su ACFE i IAIS. Tri stuba odbrane od prevara su uključena u sve procese delovanja naše kompanije i obezbeđuju razmatranje prevara u širokom spektru poslovanja Društva.

 

Za obavljanje poslova na području prevara je u Triglav Osiguranju zadužena Služba za sprečevanje, otkrivanje i istraživanje prevara (SPORP), koja je organizovana kao štabna služba neposredno podređena Upravi Društva. SPORP u svom radu obrađuje sve vrste prevara, od kojih pojedinačni oblici proizilaze, pre svega, iz sledećih praksi:

  • protivpravno prisvajanje imovine Društva,
  • korupcija,
  • falsifikovanje poslovnih knjiga.

 

Uspostavljanje savremenih softverskih rešenja za otkrivanje prevara

U Zavarovalnici Triglav, d.d. se sprovodi implementacija paketa softverskih rešenja za sprečavanje, otkrivanje i istraživanje prevara. Slična rešenja upotrebljavaju organizacije širom sveta, za uspešno i efikasno otkrivanje i analizu nezakonitih radnji, osiguravajućih prevara kao i drugih kažnjivih radnji pojedinaca ili kriminalnih grupa.

 

Učešće zaposlenih u rešavanju prevara

U Zavarovalnici Triglav se odvijaju obuke na području sprečavanja i otkrivanja prevara, u koje je uključeno više od 1.000 zaposlenih. Obuka je od krucijalnog značaja za osvešćivanje zaposlenih u pogledu negativnih posledica prevara i za uspostavljanje i negovanje kulture nultog stepena tolerancije za prevare.

Linija za prijavljivanje prevara namenjena je za prijavljivanje sumnji na prevaru kako od strane zaposlenih u Društvu, tako i od trećih lica, a liniju koristi SPORP i radi pružanja objašnjenja, saveta i konsultacija u vezi sa prevarom.

Zaposleni su dužni odmah da obaveste SPORP o slučaju sumnji na prevaru koju uoče prilikom obavljanja svojih radnih zadataka. Zaposleni koji je je prijavio slučaj sumnje na prevaru u dobroj nameri, biće zaštićen od radno-pravnih sankcija. Identitet osobe koja prijavi slučaj sumnje na prevaru predstavlja poverljivu informaciju.

 

 

Kontakt:

  sporp@triglav.rs

  011 - 3305 - 151

 

Logovanje korisnika

Korisnik:
Lozinka:

Vesti

24. novembar 2015.

Triglav grupa s više premije i s većom dobiti

Rast premije osiguranja na srpskom tržištu

18. novembar 2015.

Prevare u auto-servisima

Triglav je prva osiguravajuća kuća u Sloveniji koja je pripremila belu knjigu na temu prevara sa osiguranjima

13. novembar 2015.

Viša premija i dobit Triglav grupe

Prva informacija o poslovanju Triglav grupe u prvih devet meseci 2015. godine

Društvene mreže

Mailing lista

Prijavite se na našu mailing listu.

Saradnja

Šta Vam se najviše dopada u saradnji sa nama? |  Naslovna |  O nama |  Kontakt |  Mapa sajta |  PRIGOVORI |